Em và đêm Sài Gòn

Em và đêm Sài Gòn

 

Con thuyền trôi thả muôn sao thành phố

Sông Sài Gòn để lộ một đường cong

Em đẹp quá ngồi bên muôn gió mát

Những tháp nhà không cửa tóc thơm bay

Sóng trắng sông đen muôn màu mê hoặc

Một nụ cười nở sáng một miền trăng

Sài Gòn, 12.2010

Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: