Xuân và em

20151018_171449_lls.jpg

Xuân và em

Xuân là khởi nguồn của tuổi, của may mắn thiên thời
Em là suối nguồn tuổi trẻ, của may mắn của anh

Xuân là màu xanh mầm sống, là hy vọng trong lành
Em là màu hồng nhịp sống, là niềm tin vững đá mềm nước và lung linh trăng

Xuân là em không tuổi
Em là xuân son hồng

Xuân vãi lên tóc anh chấm thời gian mệt mỏi
Em tự khắc vào lòng dấu công chứng tình anh

Đàn bà và đàn ông

Đàn bà là cái cây, đàn ông là con chuột
Cây leo lên bầu trời góc vườn, chuột chạy trong ống đêm miên man

Đàn bà là lá, đàn ông là cành
Lá quấn cành sợ rụng buốt xương ai

Đàn bà là hoa, đàn ông là ong mật
Sắc dụ ong đến, mật dẫn ong vào

Đàn bà là bướm, đàn ông là mây
Cánh mỏng manh gánh bầu trời nước mắt

Đàn bà là đẹp, là hoàn hảo, là hòa bình
Sinh ra đàn ông, những người đàn ông đánh nhau vì đàn bà

Ai sinh ra chiến tranh?
Để đàn bà mang lá bùa hòa bình giải cứu

Đàn bà là trắng trong, là mềm mại, là yêu thương
Sinh ra đàn ông, những người đàn ông hoan lạc

Ai sinh ra tội ác?
Để đàn bà mang lá bùa yêu thương giải cứu tâm hồn

2.2011

Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: