Nhớ Nha Trang

20150517_160156Tôi bắt đầu thấy nhớ Nha Trang
Hòn Ngọc cáp treo nắng dịu dàng
Thuyền rời Lương Sơn dò bụng biển
Đêm tròn sâu lắng mủng câu trăng

Tôi bắt đầu thấy nhớ Nha Trang
Bên sóng vỗ dưới tán cây bàng
Cà phê mê đảo dài đuôi mắt
Ngực biển mặn nồng thổi thung thang

Tôi bắt đầu thấy nhớ Nha Trang
Trùng dương dâng cát dát lưng vàng
Dù lượn cao mây: trời và nước
Biển phóng khoáng tình mắt lung loang

Nhớ người nhớ biển nhớ nhớ Nha Trang
San hô Hòn Mun tôm hùm Vũng Áng
Hòn Rùa đùa sóng Hòn Tằm nằm phơi
Hòn Miễu xóm chài bồng lai sương gió

Hòn Vợ Hòn Chồng ngàn năm sóng vỗ
Hòn Xện lắm gió Hòn Khô kiệm hơi
Sông Cái còn chảy lau lách đi rồi
Cửa biển bồi hồi một Hòn Đá Chữ

5.2015
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: