Những thạc sỹ Công nghệ sinh học đầu tiên của Trường Đại học Nha Trang

fb_img_1448631069566.jpg

Ngày 26/11/2015, 4 tân thạc sỹ Công nghệ sinh học đầu tiên đã bảo vệ thành công luận văn của mình. Một thành quả và niềm vui đáng ghi nhận của thầy trò Viện Công nghệ sinh học và Môi trường nói riêng và Trường Đại học Nha Trang nói chung.

Ngày 1/8/2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí quyết định số 2797/QĐ-BGĐT cho phép Trường Đại học Nha Trang (NTU) đào tạo thạc sỹ Công nghệ sinh học. Đây là ngành đào tạo thạc sỹ thứ 10 của trường và chính là trách nhiệm mới để Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, NTU đào tạo ra nguồn lực con người có trình độ cao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đặc biệt là phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế biển của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hiện có khoảng gần 10 triệu dân, trong đó sống chủ yếu dựa vào nông lâm ngư nghiệp. Đó là các ngành nghề đòi hỏi ứng dụng công nghệ sinh học rất lớn. Tuy vậy trình độ nhân lực ở khu vực này về công nghệ sinh học còn hạn chế, đặc biệt là trình độ thạc sĩ. Trong khu vực hiện có 6 cơ sở đào tạo đại học về Công nghệ sinh học: Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Phú Yên và Trường Đại học Nha Trang. Tuy nhiên mới chỉ có Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Nha Trang đào tạo thạc sĩ về Công nghệ sinh học.

Chương trình đào tạo thạc sỹ Công nghệ sinh học sẽ được giảng dạy và hướng dẫn luận văn khoa học bởi đội ngũ giảng viên cơ hữu (GS, PGS, TS) của Trường Đại học Nha Trang (Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Viện Nuôi trồng thủy sản, Khoa Công nghệ thực phẩm) cũng như bởi các nhà khoa học uy tín tại các cơ sở nghiên cứu Trung Ương đóng tại Nha Trang như Phân viện Thú y miền Trung, Viện Vaccin và Sinh phẩm y tế Nha Trang, Viện Pasteur Nha Trang, và Viện Hải dương học Nha Trang.

Với chủ trương đầu vào mở rộng, đa dạng các ngành tuyển sinh nhưng đánh giá quá trình nghiêm túc và đảm bảo thực hiện luận văn thạc sỹ có chất lượng, chương trình đào tạo thạc sỹ Công nghệ sinh học với 2 chuyên ngành CNSH thực phẩm – thủy sản và CNSH y dược – thú y hứa hẹn sẽ thực hiện thành công mục tiêu đề ra, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng như cả nước. Sau khi tốt nghiệp, các thạc sỹ Công nghệ sinh học có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp nông-lâm-ngư nghiệp, thực phẩm, môi trường, thú y, y dược có nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học; tại cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động có liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học, nhất là công nghệ sinh học biển.

image

image

image

image

Xem chi tiết chương trình đào tạo: Chuơng trình ThS CNSH, 3.2015

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: