Tọa đàm: Nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp

20151212_093902.jpg

TS. Quách Hoài Nam, Phó Hiệu trưởng, trao Giấy chứng nhận cho 5 doanh nghiệp có nhiều đóng góp, gắn bó với Trường Đại học Nha Trang

20151212_094301.jpg

Anh Đỗ Quốc Việt, Phó Giám đốc TT Tư vấn và hỗ trợ sinh viên, trình bày đề dẫn về thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Nhà trường và doanh nghiệp.

20151212_100055.jpg

TS. Trần Doãn Hùng, Trưởng Phòng đào tạo, trình bày về những đổi mới của Nhà trường trong việc phát triển chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

20151212_105743.jpg

20151212_102825.jpg

20151212_112823.jpg

Đại diện lãnh đạo nhiều doanh nghiệp phát biểu sâu sắc, thẳng thắn về những điểm yếu của sinh viên Trường Đại học Nha Trang, những điều nhà trường thường “không muốn nghe” nhưng lúc này lại đang “rất cần nghe” để phát triển Nhà trường. Các ý kiến đều thừa nhận trong mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, cả 2 bên đều có lợi, và đối tượng hưởng lợi nhiều nhất chính là sinh viên.

20151212_114859.jpg

20151212_114759.jpg

Kết thúc buổi tọa đàm là lễ ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác giữa Nhà trường và hơn 30 doanh nghiệp địa phương.

Nha Trang, 12/12/2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: