Vui (thơ Cao La Tứ Hải)

20151011_101915.jpg

Vui là đang giữa ngày buồn
Nụ cười khuấy động tâm hồn giá băng
Vui là đang giữa gian truân
Mắt người rạng rỡ bâng khuâng bao tình
Vui là vui bất thình lình
Biển dâng bờ cát bông bênh bồng bềnh
Vui dù không thể hát lên
Có trời có đất có duyên đang cười
Vui dù không thể ôm người

Nhớ thôi cũng có thêm mười ngày vui

 

Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: