Khai trương văn phòng CASE tại Nha Trang

image

image

image

image

image

image

Hiện có xu hướng các cơ sở giáo dục, dịch vụ khoa học tại TP HCM tranh thủ uy tín của mình và giãn áp lực cạnh tranh tại đây muốn mở các chi nhánh, đại diện tại Nha Trang.
Tại lễ khai trương Văn phòng đại diện của Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm TP HCM (CASE), đại diện Bộ và Sở KHCN, các doanh nghiệp địa phương, thành viên tư vấn chính sách của Thủ tướng và Hội đồng Lý luận Trung Ương đã thảo luận về sự cần thiết của hoạt động phân tích trong lĩnh vực thủy sản tại Khánh Hòa. Một lần nữa vấn đề an toàn thực phẩm cho xuất khẩu và cả tiêu dùng trong nước lại được đặt lên bàn “mổ” giống như nghị trường Quốc hội đang thảo luận về một vấn đề đã đến mức “sống còn” của Quốc gia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: