Đề thi môn Tài chính có tên các ngôi sao giải trí

image

Đề thi môn Tài chính – Tiền tệ do GV Nguyễn Hữu Mạnh, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Nha Trang ra đề đã đưa Sơn Tùng MTP, Hồ Ngọc Hà và Phạm Hương vào câu hỏi khiến cư dân mạng được phen hào hứng.
Một môn có vẻ khô khan như vậy có nên đưa tên các ngôi sao giải trí vào không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: