Chương trình Hội nghị học tốt Viện CNSHMT 2015-2016

image

Thời gian: 8h-11h, 9/1/2016

Địa điểm: Hội trường số 3

Thành phần: GV Viện CNSHMT, Sinh viên K57 Viện CNSHMT (bắt buộc), các sinh viên khác (khuyến khích), khách mời

Chương trình hội nghị:

Thời gian Mục tiêu đặt hàng Người báo cáo/chủ trì Nội dung/ Tên báo cáo
7h45-8h   Ban tổ chức Công tác chuẩn bị, đón tiếp đại biểu
8h-8h05   Viện trưởng Khai mạc Hội nghị
8h05-8h30   Thầy Ngô Đăng Nghĩa Kỷ luật trong học tập: nhân tố quyết định sự tiến bộ
8h30-8h45 Sinh viên mong muốn gì trong giờ sinh hoạt lớp? Lê Thị Kiều Oanh

Lớp 57CNMT

Mong muốn của sinh viên với những giờ sinh hoạt lớp
8h45-9h Làm thế nào để tổ chức sinh hoạt lớp hiệu quả? Cô Nguyễn Thị Kim Cúc/

Thầy Hoàng Ngọc Anh

Kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt lớp
9h-9h30   Thầy Nguyễn Văn Duy Thảo luận chung 1
9h30-9h45 Sinh viên học yếu có những khó khăn gì trong việc học các học phần đại cương? Nguyễn Phạm Phương Hải

Lớp 57CNMT

Khó khăn của sinh viên năm nhất với các học phần đại cương
9h45-10h Sinh viên học yếu có những khó khăn gì trong việc học các học phần chuyên ngành? Trần Thị Mỹ Giang

Lớp 56CNSH

Sinh viên – Khởi động cùng với các học phần chuyên ngành
10h-10h15 Làm thế nào để sinh viên học yếu có kết quả học tập tốt hơn, có kết quả thi học kỳ tốt hơn? Mai Quốc Sáng

Lớp 54CNSH

 

Vượt qua rào cản bản thân – Học tập tốt, rèn luyện tốt
10h15-10h30 Sinh viên NCKH có lợi ích gì? Có kiến nghị gì về công tác NCKH trong sinh viên? Hồ Thị Hoàng Phượng

Lớp 54CNMT

Ý nghĩa hoạt động NCKH trong sinh viên
10h30-11h   Thầy Nguyễn Văn Duy Thảo luận chung 2
11h   Ban tổ chức Bế mạc Hội nghị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: