Suối Hoa Lan

Bán đảo ngỡ như đảo
Chia cách bởi núi cao
Biển lặng như hồ rộng
Âm vang mấy thuyền chài

Lan nở men suối ngọt
Ong bướm rộn ràng bay
Còng đào hang cát trắng
Nhạc sóng đêm mê say

Anh đợi em thức dậy
Như đảo chờ nắng lên
Biển vào hang còng biển
Dấu chân anh vừa nhòa

Cuộc sống như nước chảy
Bỗng hóa mây rong chơi
Mây không hay tên tuổi
Không hay chốn nào rơi

Cuộc sống tìm nguồn sống
Dâng hiến và đam mê
Có một tình yêu thật
Đi cùng ta bên lề

29.4.2015
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: