Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2016

fb_img_1448596122438.jpg

Xem chi tiết thông báo: Click here

Thông tin về chương trình đào tạo, đối tượng và điều kiện tuyển sinh thạc sỹ ngành Công nghệ sinh học: Click here

Sinh viên đại học khóa 54 của Trường, có thể nộp hồ sơ dự thi với mẫu giấy cam đoan trên website của khoa SĐH. Click here

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: