35 – một nửa cuộc đời

35 – một nửa cuộc đời

Ba lăm – một nửa cuộc đời
Nửa vui đã trải nửa cười sẽ sang?
Tóc xanh hăng hái mơ màng
Để cho tóc bạc râm ran ngắn dài
Nửa đời châu chấu lúa khoai
Nửa đời trường lớp vẫn vai anh tồ
Con đường núi biển mấp mô
Tấm lòng xanh biếc trên mồ tháng năm
Nửa ngôi sao rụng sau rằm
Nửa còn lại vẫn lặng thầm cháy lên
Niềm tin một nửa còn tin?
Nửa còn lại đốt bên hiên nắng vàng
Còi inh ỏi hở khẩu trang
Tham sân si bụi nhân gian vẫn cười

23/1/2016
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: