Niềm quê

Trăng non mòn nhọn sao hôm
Cầu vồng lồng sắc hoàng hôn lẹm trời
Khung thơ: gió bứt dây lời
Ấu thơ – dải lụa bùa người vọng quê.

Tôi đi lòng khát tiếng ve
Làng mình còn một khóm tre thầm thào
Ma đu cành cộc chốn nào?
Ngân sâu khúc sáo lặn sao đêm hè.

Tôi ngồi hồn mát cỏ đê
Rào rào cánh chấu hả hê lúa đồng
Câu mềm mắt sóng vòm sông
Trăng nghiêng uốn lưỡi trời cong thả cần.

Có gì châm nhẹ khi nằm
Cỏ gai, kiến lửa hay gân đất gầy?

Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: