13 âm xa

Xa quê thì nhớ quê. Người xa quê nhớ quê nhất vào mỗi dịp Tết về. Đất nước mình mang dáng một cây đàn với biết bao nốt bổng trầm da diết. Khi ấy nhớ quê như nốt nhạc nhớ cây đàn Tổ quốc. Nhớ quê là nhớ về tuổi thơ, người thân, bạn bè, tiên tổ. “13 âm xa” là bài thơ nhịp chậm, gồm 13 khổ, mỗi khổ có 13 từ. Mỗi từ là một nốt nhớ quê hương. Xa hơn nữa thì không chỉ là nỗi nhớ mà là một niềm hy vọng. Triệu nỗi nhớ sẽ hội tụ trở về quê hương và dựng xây đất nước đẹp giàu.

13 âm xa
(chầm chậm từng âm)

xa
âm tim dồn
nghẹn dòng In- ter- net
em hờn
nhưng nhớ

xa
âm thở, mẹ ơi
kìa tủ lạnh ngồi run cong hũ sữa

xa
âm cười cha
vang núi
ao đồng trong mắt cá còn vang

xa
âm chuông
sần đa
đồng vọng
vồng đê quàng làng bao dung!

xa
âm sóng
mát rượi ấu thơ
không bờ
gọi ngày mai về

xa
âm bập bùng
đốt lá
có mưa rào đổ vào lòng hạ

xa
âm vỗ
lúa non
thuỷ chung bờ cỏ
bầy trâu chầu trời

xa
âm ếch
ồm ồm giọng đất
hương sương vương mải ban mai

xa
âm sáo
điệu ru mặt trời
hỏi diều sao cong hình nhớ?

xa
âm bi
tiếng đi chân rết
hỏi cười sao đến vô tư?

xa
âm hưởng một thời
nghe Thuỳ Trâm sống làm người
tận tâm!

Tổ quốc hình đàn
13 âm xa
những chân người
giục giã

Tổ quốc hình đàn
13 âm về
những chân trời
nhập ngũ!

Greifwald, 2005
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: