Rừng xưa

Tôi như con khỉ vàng
Sinh sau rừng bom đạn
Trong ngôi làng cỏ rậm
Thân yêu gọi Việt Nam

Rừng của con là thảm đồng óng ả
Châu chấu bay dào dạt một vồng đê
Nao nức gì hơn trẻ đợi mẹ về
Lá sen gói hương quê trong bánh hú

Rừng của con là trái vườn võng gió
Khế chua, khế ngọt, khế tình tang
Ngước vòm xanh đếm từng ô mở:
Thác nắng! Sách lung loang …

12.2003
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: