Trường Đại học Nha Trang tham gia chương trình thạc sỹ Thủy sản nhiệt đới (ILP)

image

Lễ ký tham gia ILP của Trường Đại học Nha Trang 

Lễ ký tham gia Chương trình thạc sĩ Thủy sản nhiệt đới (ILP) và thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Nha Trang với Trường ĐH Kagoshima, Nhật Bản được tổ chức ngày 29/02/2016. Tham dự lễ có Hội đồng quản trị chương trình, đại diện 5 trường ĐH thành viên ILP (Trường ĐH Kagoshima, Nhật Bản; Trường ĐH Sam Ratulang, Indonesia; Trường ĐH Terengganu, Malaysia; Trường ĐH Visayas, Philippines; Trường ĐH Kasetsart, Thái Lan).

Tại buổi lễ, sau phát biểu chào mừng và giới thiệu về Trường ĐH Nha Trang của Hiệu trưởng Trang Sĩ Trung, Chủ tịch ILP – GS. Matsuoka (Trường ĐH Kagoshima, Nhật Bản) đã giới thiệu về Chương trình cao học Thủy sản nhiệt đới (ILP) và mục tiêu hoạt động nhằm tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên, giảng viên, xây dựng chương trình đào tạo quốc tế liên thông và công nhận chương trình đào tạo của các trường thành viên.

image

Trường ĐH Nha Trang ký kết gia nhập ILP

Trường ĐH Nha Trang là thành viên thứ 6, trường ĐH đầu tiên của Việt Nam tham gia ILP. Tham gia ILP có ý nghĩa quan trọng, mở ra hướng tăng cường hợp tác đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo quốc tế liên thông, tiếp nhận sinh viên quốc tế đến học tại Trường, giảng viên và sinh viên Nhà trường sang học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hợp tác nghiên cứu tại các trường thành viên.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Kagoshima, Nhật Bản đã thảo luận, thống nhất ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong đó trọng tâm là trao đổi giảng viên và sinh viên (hàng năm, trao đổi 3 sinh viên qua học tập ở mỗi trường, được hỗ trợ kinh phí), quản trị hành chính, thông tin học thuật, hợp tác trong các dự án nghiên cứu chung.

Trước đó, tại cuộc họp của Hội đồng quản trị Chương trình cao học Thủy sản nhiệt đới (ILP) từ ngày 30/11 – 01/12/2015 đã thống nhất kết nạp Trường Đại học Nha Trang và Viện Công nghệ châu Á (AIT, Thái Lan) là thành viên mới của ILP.

image

Chủ tịch ILP – GS. Matsuoka (Trường ĐH Kagoshima, Nhật Bản) đã giới thiệu về Chương trình cao học Thủy sản nhiệt đới (ILP)

image

Trường ĐH Kagoshima, Nhật Bản tự giới thiệu

Lễ ký được phát trên VTV3, phút 14:555.
http://vcplayer.vcmedia.vn/1.1/?_site=vtv&vid=vtv/ownw8ttzjcwzpvkgxkvrk1yp3poiy0/2016/02/29/29022016-tin-11h30-v8-1456736149891-6a2cd.mp4&_videoId=119562&_admParamTvc=0;2;0;0&urlParent=m.vtv.vn/video/ban-tin-11h30-29-02-2016-119562.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: