Học viên đầu tiên của Viện Công nghệ sinh học và Môi trường nhận bằng thạc sỹ

image

ThS. Bùi Thị Kim Thu – học viên đầu tiên nhận bằng thạc sỹ Công nghệ sinh học

Viện CNSHMT, Trường Đại học Nha Trang, bắt đầu tuyển sinh đào tạo thạc sỹ Công nghệ sinh học từ 2013. Cho đến nay có trên 50 học viên theo học, 8 học viên đã bảo vệ luận văn và 2 học viên được trao quyết định tốt nghiệp.

image

image

image

image

Trường Đại học Nha Trang chính thức đào tạo sau đại học từ năm 1992. Từ chỗ chỉ với 2 chuyên ngành đào tạo ban đầu (Cơ khí tàu thuyền và Nuôi trồng thủy sản), đến nay Nhà trường đang đào tạo 5 chuyên ngành TS, 12 chuyên ngành Ths, với gần 3.000 TS và Ths đã tốt nghiệp. Là một trong những đơn vị đào tạo sau đại học có chất lượng cao, uy tín của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, hàng năm, Nhà trường tuyển sinh gần 500 học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Tiếp nối truyền thống 57 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đang tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo nhằm thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo nhân lực trình độ cao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thủy sản là thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 là trường đại học định hướng ứng dụng đa lĩnh vực đạt trình độ của các đại học được xếp hạng cao trong khu vực Đông Nam Á; từng bước tiến đến đại học định hướng nghiên cứu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: