Đợi con

(Cho Bồng và Nu Na)

Đợi con chín nhớ mười mong
Con ngủ con thở con bồng con xoay

Đợi con chín tháng mười ngày
Con reo tiếng nhạc con say tiếng cười

Đợi con chín cực mười vui
Con đeo bụng mẹ con ngồi xe ba

Đợi con tiếng khóc vỡ òa
Đợi con mười ngón chín hoa trắng hồng

Đợi con vuông đợi mẹ tròn
Tiếng cười giòn giã trong hơn bầu trời

Đợi con biết nói biết mời
Nghĩa tình rứt ruột đạo trời sắc không

Đợi con mười dại chín khôn
Cuộc đời không thước đo trơn cuộc đời

26/3/2016
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: