Hòn Vợ Hòn Chồng

Biển biếc Nha Trang dập dìu nồng mặn
Ru mối tình hóa thạch ngàn năm
Bày tay Chồng ghi công trên đá
Gương mặt Vợ theo sóng vỗ bao la

Bàn tay Chồng dựng lên sơn cước
Vẫn ngọt ngào tha thiết biển ơi
Gương mặt Vợ xin có lần quay lại
Một nụ cười gần, biển cũng hóa xa xôi

Đường Trần Phú gió tràn mùa hạnh phúc
Hoa nở nhiều, hoa nở ở môi nhau
Nên Vợ nên Chồng trăm năm cùng nhịp bước
Những mối tình với biển mãi ngàn sau

22.03.09
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: