Hội nghị triển khai nghị quyết về giáo dục đào tạo của tỉnh Khánh Hòa

image

Đ/c Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy đặt vấn đề phát triển giáo dục nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân lực ngành nghề để đưa Khánh Hòa trở thành đô thị loại I sau năm 2020.

image

image

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: