Ngày Tận Thế 29/07/2016 ?


Bạn có tin vào ngày tận thế?

Nếu một ngày Mặt trời hết năng lượng mà khoa học chưa đưa được loài người ra khỏi Hệ mặt trời thì bạn có tin vào ngày tận thế?

Dù sao thì 2016 cũng là năm bất thường với nhiều thiên tai do tự nhiên gây ra và các thảm họa môi trường do con người gây ra. Có lẽ vì thế mà cả 3 siêu cường Đức, Anh, Mỹ phải đưa 3 “nữ hoàng” lên trị vì, linh hoạt và mềm mại hơn với tự nhiên và với chính con người?

Bạn có tin vào kiếp luân hồi trong câu chuyện con heo ở Đồng Tháp trong video ở trên?

Bạn có tin vào thuyết âm mưu?

Thuyết âm mưu (conspiracy theory) là cách lý giải những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội theo hướng gán cho chúng những âm mưu bí mật của các thế lực ngầm đứng đằng sau. Nhiều phóng viên điều tra giỏi là những người theo thuyết âm mưu này.

Ngay trong cuộc sống hiện đại cũng tồn tại danh sách dài những thuyết âm mưu hấp dẫn. Ví dụ:

  1. Facebook được cho là công cụ của CIA trong khi đó Bin Laden đã làm việc cho CIA
  2. Người ngoài hành tinh từng đến thăm Trái Đất nhưng chính phủ Mỹ giấu biệt. Thần thánh trong các tôn giáo và tín ngưỡng trên thế giới chính là người ngoài hành tinh.
  3. Cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 hoặc đã được cố tình cho phép xảy ra hoặc là một chiến dịch đánh lừa công luận do chính phủ Hoa Kỳ tiến hành.
  4. Phi thuyền Apollo không hề đáp cánh trên Mặt Trăng.
  5. Căn bệnh AIDS là do con người tạo ra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: