Viên đạn cuối cùng (Thơ Cao La Tứ Hải)

(Gửi anh Hoàng Xuân Vinh)
Viên đạn cuối cùng anh bắn vào mép bia
Bắn rơi chiến thắng
Bắn xuyên trăm thất bại để tới một thành công

Viên đạn cuối cùng anh bắn trúng hồng tâm
Bắn rơi sự run rẩy
Thân thiện, tự hào trên đỉnh vinh quang

Viên đạn cuối cùng anh bắn trúng những con tim
Khao khát đỉnh Olym
Thiêng liêng tiến quân ca trong ba phút dâng cờ

Viên đạn cuối cùng xé gió và như gió mong manh
Người lính một bước thành anh hùng
Và có khi không kịp về sau trận đánh

Viên đạn cuối cùng của mỗi chiến tranh
Những nghĩa trang xanh cỏ
Viên đạn cuối cùng bay giữa hòa bình
Để không còn chiến tranh nào nữa

Có ai thấy những viên đạn trắng?
Lã chã rơi sự run rẩy không màu
Của những giờ thao trường bất động

Có ai thấy những viên đạn trắng?
Những ngày nín thở bóp cò
Những tháng năm một cuộc đời như đầu đạn vút bay

Viên đạn cuối cùng căng như đàn dây
Bao khúc bổng trầm và vụt đứt
Cho một đêm nhạc quang vinh đất nước này

8/2016
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: