ĐH Ngân hàng TP.HCM, Kiến Trúc TP.HCM, ĐH Nha Trang tuyển bổ sung – Tuổi Trẻ Online

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM xét tuyển bổ sung 350 chỉ tiêu cho các ngành. Trong đó, khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý tuyển 300 chỉ tiêu (môn toán hệ số 2) và ngành ngôn ngữ Anh tuyển 50 chỉ tiêu với điểm nhận hồ sơ 17.

Trường ĐH Kiến trúc xét tuyển bổ sung 150 chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo. Trong đó, cơ sở tại TP.HCM tuyển bổ sung hai ngành kỹ thuật xây dựng với 58 chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ 18 và kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17 chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ 16.

Cơ sở Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM tại Cần Thơ tuyển bổ sung ngành thiết kế nội thất (22 chỉ tiêu) và kỹ thuật xây dựng (12 chỉ tiêu), tại Đà Lạt tuyển bổ sung ngành kiến trúc (17 chỉ tiêu), kỹ thuật xây dựng (15 chỉ tiêu) với điểm nhận hồ sơ là 15.

Trong khi đó, Trường ĐH Nha Trang thông báo xét tuyển bổ sung 1120 chỉ tiêu cho các ngành bậc ĐH và CĐ. Điểm nhận hồ sơ và chỉ tiêu các ngành như sau:

http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20160822/dh-ngan-hang-tphcm-kien-truc-tphcm-nha-trang-tuyen-bo-sung/1158991.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: