Nụ cười hoa gốm Bát Tràng

Chất lên nhau chật dòng đời
Khẩu trang che khuất nụ cười còn đâu

Nụ cười vắt vẻo lưng trâu
Mồ hôi nhễ nhại qua cầu gió hong

Nụ cười thăm thẳm má hồng
Môi son son thắm mắt bồng bềnh say

Nụ cười quấn quýt bàn tay
Em xoay hồn đất đổi thay Bát Tràng

Nụ cười ấm áp duyên tình
Bên sông hoa gốm rung rinh trổ vàng

Nụ cười thắm thiết thôn làng

Em phơi lòng đất trên giàn yêu thương

Nụ cười nung nấu quê hương

Nung đỏ thớ đất hóa rồng men xanh

11/9/2016
Cao La Tứ Hải

từ đất … lên giàn … đến gốm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: