Ngành Sinh học có thêm 1 GS và 18 PGS

img_8463

Các tân PGS ngành Sinh học năm 2016 (hàng sau) chụp ảnh cùng Hội đồng chức danh giáo sư ngành (hàng trước)

Trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy (07-08/10/2016) tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, nhiệm kỳ 2014-2019 đã tiến hành kỳ họp lần thứ IV để xem xét, biểu quyết và bỏ phiếu tín nhiệm danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2016. Theo đó, qua bỏ phiếu, số ứng viên đủ phiếu tín nhiệm để công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS là 65 và số ứng viên đủ phiếu tín nhiệm đạt chức danh PGS là 638 người. Riêng ngành Sinh học có thêm 1 GS và 18 PGS.

TT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính
Ngành chuyên môn
Nơi làm việc
 Quê quán
Mã số GCN
1
Nguyễn Đức
Thành
29/08/1950
Nam
Sinh học
Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Việt Trì, Phú Thọ
440
/GS
2
Trần Anh
Đức
04/10/1979
Nam
Sinh học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Hà Nội
3867
/PGS
3
Nguyễn Văn
Duy
23/01/1981
Nam
Sinh học
Trường Đại học Nha Trang
Tứ Kỳ, Hải Dương
3868
/PGS
4
Đinh Đại
Gái
19/04/1956
Nam
Sinh học
Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Phú Vang, Thừa Thiên Huế
3869
/PGS
5
Đỗ Thu
02/04/1956
Nữ
Sinh học
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện Bàn, Quảng Nam
3870
/PGS
6
Trần Văn
Hiếu
26/07/1981
Nam
Sinh học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Diên Khánh, Khánh Hòa
3871
/PGS
7
Ngô Thị
Hoa
08/10/1973
Nữ
Sinh học
Trung tâm Y học Nhiệt đới, Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford
Bình Đại, Bến Tre
3872
/PGS
8
Lê Thị Phương
Hoa
05/09/1974
Nữ
Sinh học
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Hoằng Hóa, Thanh Hóa
3873
/PGS
9
Vũ Văn
Liên
07/10/1966
Nam
Sinh học
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tiền Hải, Thái Bình
3874
/PGS
10
Lê Quang
Luân
20/08/1969
Nam
Sinh học
Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh
Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
3875
/PGS
11
Nguyễn Thị Lan
Phi
25/11/1977
Nữ
Sinh học
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Hưng Nguyên, Nghệ An
3876
/PGS
12
Phạm Văn
Phúc
23/08/1982
Nam
Sinh học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Tuy Phước, Bình Định
3877
/PGS
13
Nguyễn Thị Mai
Phương
01/07/1966
Nữ
Sinh học
Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Hà Nội
3878
/PGS
14
Đỗ Thị
Thảo
26/12/1974
Nữ
Sinh học
Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Xuân Trường, Nam Định
3879
/PGS
15
Hoàng Ngọc
Thảo
22/10/1979
Nam
Sinh học
Trường Đại học Vinh
Quảng Xương, Thanh Hóa
3880
/PGS
16
Vũ Đình
Thống
24/11/1975
Nam
Sinh học
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cẩm Giàng, Hải Dương
3881
/PGS
17
Đoàn Văn
Thược
02/06/1979
Nam
Sinh học
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Hải Hậu, Nam Định
3882
/PGS
18
Đái Thị Xuân
Trang
25/11/1972
Nữ
Sinh học
Trường Đại học Cần Thơ
Phụng Hiệp, Hậu Giang
3883
/PGS
19
Lê Xuân
Tuấn
04/12/1971
Nam
Sinh học
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Từ Sơn, Bắc Ninh
3884
/PGS

(Theo Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước ký ngày 10 tháng 10 năm 2016)

Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Sinh học gồm có 15 Giáo sư đầu ngành làm thành viên. Hội đồng được xã hội đánh giá là một hội đồng minh bạch, công tâm, không dễ dãi, cũng không khắt khe.

STT Học hàm,
học vị
Họ và tên Chức vụ
1. GS.TSKH.  Vũ Quang Côn
 Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.
 Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TSKH.  Trịnh Tam Kiệt  Phó Chủ tịch Hội đồng.
3. GS.TS.  Đặng Đình Kim  Ủy viên Thư ký.
4. GS.TSKH.  Lê Huy Bá  Ủy viên.
5. GS.TS.  Phan Văn Chi  Ủy viên.
6. GS.TS.  Ngỗ Đắc Chứng  Ủy viên.
7. GS.TS.  Trương Nam Hải  Ủy viên.
8. GS.TSKH.  Trương Quang Học  Ủy viên.
9. GS.TS.  Nguyễn Ngọc Lâm  Ủy viên.
10. GS.TS.  Nguyễn Hoàng Lộc  Ủy viên.
11. GS.TSKH.  Vũ Quang Mạnh  Ủy viên.
12. GS.TS.  Chu Hoàng Mậu  Ủy viên.
13. GS.TS.  Phan Tuấn Nghĩa  Ủy viên.
14. GS.TS.  Đặng Thị Thu  Ủy viên
15. GS.TS.  Trần Linh Thước  Ủy viên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: