Sài Gòn và những chuyến bay

Sài Gòn lắm nhà chọc trời và nhiều nhà mốc ngói
Xỉa xói vào những con đường ngập ngụa xe máy

Cả thế giới từng đợt đổ về đây
Người Pháp, người Mỹ, người Tàu, người Việt

Đổ về đây và từ đây tháo chạy
Tân Sơn Nhất cựa quậy mở những chuyến bay

Đổ về đây những đợt thủy triều từ cống ngoi lên
Mắt ngập mặn và lòng đuối nước

Hang chuột ngoài đường và những hang đêm sâu hơn hang chuột
Chuột gặm nát hang và mọc cánh dơi bay

Từ bao giờ người Á Châu khai hoang những cánh đồng Tây?
Từ bao giờ bóng điện treo ở miền Viễn Đông này?

Bầu trời xanh thăm thẳm
Sài Gòn ngồi một mình ngắm những chuyến bay

1/11/2016
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: