Tất cả 9 nữ học viên khóa 1 chương trình thạc sỹ Công nghệ sinh học đã bảo vệ thành công luận văn

5 trong 9 nữ học viên khóa 1 chương trình thạc sỹ Công nghệ sinh học (Thứ 3 và 4 từ trái qua phải: Huỳnh Thị Anh Bảo và Nguyễn Thị Quế Chi)

Viện Công nghệ sinh học và Môi trường NTU đã bắt đầu tuyển sinh khóa đào tạo thạc sỹ Công nghệ sinh học đầu tiên từ năm 2013. Đến nay Viện đã tuyển sinh 4 khóa với 6 lớp đào tạo và trên 70 học viên. Khóa đầu tiên rất ấn tượng với 9 nữ học viên và không có nam sinh nào.
Ngày 29/11/2016 vừa qua, Viện tổ chức bảo vệ tốt nghiệp cho 3 học viên, trong đó có 2 học viên cuối cùng của Khóa 1 là Nguyễn Thị Quế Chi (công tác tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III) và Huỳnh Thị Anh Bảo (công ty Yến Sào Khánh Hòa). Ngoài ra, học viên Lê Hùng Phong (Khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM) đã bảo vệ đề tài thạc sỹ trong lĩnh vực y sinh với điểm số xuất sắc.

Danh sách 3 học viên bảo vệ trong Quý IV/2016

Học viên Lê Hùng Phong bảo vệ với điểm số xuất sắc

Các thành viên Hội đồng chúc mừng

Trò và thầy hướng dẫn, GS Lê Văn Hiệp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: