Sự tích cây khế

Người xưa kể chuyện cây khế
Để nói với chúng ta điều gì?

Lòng biết ơn đo bằng quả chín
Một quả trả cục vàng đủ không chim?

Lòng tham đo bằng túi ba gang
Bằng sải cánh chim bay biển

Lòng biết ơn có thể đo được chăng?
Bởi trái ngọt nặng tình

Lòng tham có thể khác nhau dẫu cùng cha mẹ
Cái gì nặng hơn thì chìm

6/11/2016
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: