Top 20 bức tranh của trẻ em nhân ngày môi trường thế giới 5/6

Bài hát: Môi trường xanh
Thiên nhiên ban tặng cho chúng ta
Một màu xanh cỏ cây hoa lá
Bầu trời trong lành từ muôn thuở
Gọi tình yêu ước mơ dâng đầy

Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người
Vì cuộc sống hành tinh luôn đẹp tươi
Nào bạn hỡi chung tay xây cuộc đời

Thiên nhiên ban tặng cho chúng ta
Một màu xanh cỏ cây hoa lá
Bầu trời trong lành từ muôn thuở
Gọi tình yêu ước mơ dâng đầy

Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người
Vì cuộc sống hành tinh luôn đẹp tươi
Nào bạn hỡi chung tay xây cuộc đời

Vì cuộc sống cần môi trường xanh
Vì hạnh phúc muôn hoa đầy cành
Mọi người hãy làm cho môi trường xanh
Để ngọn gió dâng hương thơm ngọt lành.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: