TS Michael Packianather từ Trường Đại học Cardiff đến thăm và trao đổi học thuật tại Trường Đại học Nha Trang

Ngay sau hội thảo lần thứ hai trong khuôn khổ dự án HAPIE (www.vuheie.org) do Hội đồng Anh tài trợ, TS. Michael Packianather, Đại học Cardiff, Anh đã được mời đến nói chuyện về “Sử dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y khoa, công nghệ thực phẩm, và thuỷ sản” tại Trường Đại học Nha Trang. Đây là một trong những kết quả có hiệu quả của dự án HAPIE với tính bền vững và tính tiếp nối được khẳng định. Buổi nói chuyện có sự tham gia của hơn 30 giảng viên, sinh viên đại học và sau đại học thuộc nhiều khoa và viện nghiên cứu khác nhau thuộc trường Đại học Nha Trang, bao gồm Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Cơ khí, Khoa Kinh tế …

Michael talk1.jpg

TS Michael Packianather từ Trường Đại học Cardiff

Tiến sĩ Michael Packianather là Giảng viên cao cấp (Senior Lecturer) về Hệ thống Sản xuất (Manufacturing Systems) tại Trường Kỹ thuật, Đại học Cardiff. Ông theo đuổi con đường khoa học khi theo học ngành Kỹ thuật sản xuất (Manufacturing Engineering). Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông bao gồm Hệ thống Sản xuất và Quản lý Thông tin, Khai thác dữ liệu, Học máy, Thiết kế vận hành máy, Quá trình và Hệ thống. Đặc biệt, Tiến sĩ Packianather có nhiều kinh nghiệm làm việc với các đối tác tại Việt Nam. Ông được mời nói chuyện phiên thảo luận toàn thể và làm việc với tư cách là người điều phối hội nghị “Innovation in Teaching, Research and Management in Higher Education” do Hội đồng Anh Việt Nam và SEAMEO RETRACT đồng tổ chức tại Việt Nam từ năm 2011. Ông cũng là điều phối viên của 2 dự án gần đây do Hội đồng Anh tài trợ.

TS. Michael Packianather và những người tham dự buổi nói chuyện tại Trường đại học Nha Trang

Trong bài nói chuyện đặc biệt của mình, ông nhấn mạnh việc sản xuất là chìa khóa nhằm đáp ứng nhu cầu của việc gia tăng dân số. Các tiến bộ gần đây trong sản xuất đã mở ra cơ hội rõ ràng cho ngành kỹ thuật để tìm kiếm các giải pháp sáng tạo trong các ứng dụng khác nhau. Bài trình bày của ông tập trung vào việc sử dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến như sản xuất vi mô và nano và các kỹ thuật Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế nhằm phát triển các giải pháp hiệu quả với chi phí hợp lý và chi phí thấp cũng như trong các ứng dụng khác như công nghệ thực phẩm, nuôi trồng thuỷ sản và nghề cá. Ngoài ra, bài trình bày cũng tập trung vào chuyển giao công nghệ, tạo việc làm, giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trong các ngành có tay nghề cao, đào tạo và giáo dục, và phát triển cơ sở hạ tầng.

TS. Michael Packianather (Trường đại học Cardiff) và TS. Nguyễn Văn Duy (Trường đại học Nha Trang) thảo luận hợp tác trong hội thảo của dự án HAPIE tại Hà Nội

Buổi nói chuyện là cơ hội quý giá để những người tham dự có thể tiếp xúc với một chuyên gia về Kỹ thuật và Công nghệ từ Đại học Cardiff, một trong 5 trường đại học hàng đầu về nghiên cứu của Anh Quốc. Buổi nói chuyện kéo dài 2 tiếng đồng hồ với nhiều câu hỏi và thảo luận thú vị đã khép lại nhưng mở ra những tiềm năng hợp tác mới trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Trường đại học Cardiff và Trường đại học Nha Trang trong tương lai.

TS. Michael Packianather đang trình bày tại Trường đại học Nha Trang

TS. Michael Packianather nói chuyện về các kỹ thuật sản xuất tiên tiến và trí tuệ nhân tạo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: