Cuộc sống giản đơn


Đất bạc đồng xanh gạo trắng
Cuộc sống giản đơn vô thường

Nến đỏ thông xanh tuyết trắng
Cuộc sống giản đơn vậy chăng?

Sông xanh biển xanh sao sóng trắng
Giọt nước có lặng trôi không?

Mái chùa cong lòng người ngay thẳng
Ở giữa có con đường vòng

Chuông ngân nga nhà thờ cao vút
Đuôi mắt dài rộng mênh mông

Nhang ấm âm dương thơm nức
Cuộc sống giản đơn vô thường

Cho đi nhận lại để cho đi
Cuộc sống giản đơn vậy chăng?

Người cười tiễn đưa người khóc
Khóc lên có buồn thật không?

29/5/2017
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: