Cây bình an

Cây đứng suốt đời một chỗ
Dệt lá làm ô
Chẳng biết tỏa bóng mát cho ai
Hay tỏa bóng cho bất cứ ai

Những bước chân trên đường xa ngái
Dừng lại ở đây
Những hạt bụi nhân duyên hóa kiếp
Dừng lại ở đây
Chẳng biết ai khen ai chê ai

Cây theo mùa nở hoa ra trái
Chim kiến bướm ong rộn rộn ràng ràng
Chẳng biết trang điểm vẻ đẹp cho ai
Hay trang điểm cho bất cứ ai

Những thương nhớ giận hờn mùa luyến ái
Dừng lại ở đây
Những dòng sông lan truyền vòng sinh tử
Dừng lại ở đây
Chẳng biết ai yêu ai ghét ai

Cây cùng lúc sống hai thế giới
Rễ cắm vào sinh mệnh đất đai
Lá hút theo vòng sáng mặt trời
Chẳng biết thế giới nào ảo thực
Hay hai mảnh một cuộc đời

Hơn một bến đỗ
Hơn một đền thờ
Chết lâm sàng hay sống thực vật
Cây tỏa bóng cho ai
Cây trang điểm cho ai
Ai đó bình an trong chiếc gương sự sống

Nha Trang, 2/11/2018
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: