Phục vụ cộng đồng

Một trong những nhiệm vụ của nhà khoa học là phục vụ cộng đồng, trong đó có phản biện xã hội. Nhỏ hơn nữa là phản biện khoa học cho cộng đồng khoa học.

Bản thân mình đang nhận lời mời phản biện cho một số tạp chí như Probiotics and Antimicrobial Proteins (Springer), International Journal of Probiotics and Prebiotics (New Century Health Publishers), Oncotarget (Impact Journals), Fish and Shellfish Immunology (Elsevier), Aquaculture Research (Wiley), Diseases of Aquatic Organisms (Inter-Research), International Journal of Biological Macromolecules (Elsevier), Brazilian Journal of Microbiology,….

Phản biện bài báo quốc tế luôn luôn tốn sức và luôn luôn không thù lao!

Bên cạnh tham gia trong Ban Biên tập tạp chí Khoa học công nghệ thủy sản của Trường Đại học Nha Trang, mới đây mình được mời tham gia Ban Biên tập cho tạp chí International Journal of Probiotics and Prebiotics – 1 trong 2 tạp chí ISI và Scopus uy tín chuyên về Probiotics. Trách nhiệm phản biện lại càng nhiều hơn.

Editorial Board Member, IJPP.png

Khi lương đủ ăn như các giáo sư nước ngoài, phản biện đã là một trách nhiệm tốn nhiều công sức. Sống bằng lương ở Việt Nam mà nhận phản biện mỗi tháng chỉ cần khoảng 2 bài báo quốc tế thôi thì cũng chẳng khác nào “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Đúng là “phục vụ cộng đồng” thật!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: