38

Ta là sen xanh
Mọc giữa ao làng
Hoa lá cao sang
Rễ sâu bùn đất

Cuộc đời lấm láp
Ta mơ bầu trời
Ánh sáng trong vắt
Màu đất nâu đen

Ta là món hàng
Dán đầy nhãn mác
Giá trị chưa hết
Ai mua tùy duyên

Qua tuổi thanh niên
Chưa khôn đã bạc
Việc nhỏ chẳng hết
Việc lớn chưa sang

Ta đi hẹn duyên
Nàng thơ giữa chợ
Sao sáng giữa ngày
Tình say giữa mộng

Ta đi hẹn người
Tình thân chốn cũ
Tri kỷ cuối trời
Một dòng sông trôi

Từng hạt nước nhỏ
Sông gom phù sa
Nước tươi núi đỏ
Đồng xanh bao la

Cao La Tứ Hải
23/1/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: