Các tạp chí khoa học Việt Nam trong danh mục xếp hạng quốc tế

Tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam từng được vào ISI

Sau khi được đưa vào cơ sở dữ liệu Scopus từ năm 2014, tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN) do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với IOP Publishing tại Vương quốc Anh xuất bản đã từng được Thomson Reuters đưa vào cơ sở dữ liệu Science Citation Index Expanded (SCIE) căn cứ vào hệ số tác động IF của ANSN do Thomson Reuters đánh giá trong 12 tháng của năm 2015.

Tạp chí ANSN đã từng được Thomson Reuters đưa vào cơ sở dữ liệu SCIE

Tuy nhiên, hiện tại trên trang web của tạp chí chỉ ghi được xếp trong danh mục Web of Science (ESCI) (https://iopscience.iop.org/journal/2043-6262/page/about-the-journal), nhưng trên web của Web of Science đã không còn thấy tên của tạp chí này trong danh mục cả ESCI và SCIE. Thông tin về việc tạp chí ANSN được đưa vào SCIE của Thomson Reuters cũng không còn được công bố trên website trong 12 tháng gần nhất: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlcovchanges.cgi?PC=D như thông tin đã đăng trên trang web của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/tap-chi-khoa-hoc-dau-tien-cua-viet-nam-duoc-vao-isi_426).

Trong bảng phân loại của SCImago các tạp chí được phân chia thành 4 loại: Q1: gồm các tạp chí chiếm vị trí cao nhất (thuộc top 25%) về IF; Q2: gồm các tạp chí chiếm vị trí trung bình cao về IF (từ top 25% đến top 50%); Q3 gồm các tạp chí chiếm vị trí trung bình thấp về IF (từ top 50% đến top 75%); Q4 gồm các tạp chí đứng ở vị trí thấp còn lại (bottom 25%).

Tạp chí ANSN được SCImago xếp là tạp chí về Kỹ thuật (Engineering) và Khoa học vật liệu (Materials Science). Căn cứ vào IF của ANSN năm 2018 Scopus đã xếp hạng ANSN như sau: Q1 về Kỹ thuật và Q2 về Khoa học vật liệu.

Các tạp chí của Việt Nam được xếp vào danh mục ESCI

ESCI (Emerging Sources Citation Index) là danh mục các tạp chí mới được Thomson Reuters bổ sung từ 2015, bên cạnh các danh mục truyền thống, như SCIE (SCI), SSCI, và A&HCI. Việc bổ sung ESCI giúp mở rộng CSDL Web of Science hướng tới các công bố có phản biện, và chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học mới và quan trọng.

Tạp chí Biomedical Research and Therapy (BMRAT) (ISSN: 2198-4093, E-ISSN: 2198-4093) của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM đã được xếp vào danh mục ESCI trong cơ sở dữ liệu Web of Science của Thomson Reuters. Tạp chí BMRAT xuất bản lần đầu năm 2014, theo định kỳ hàng tháng (12 số/năm), dưới hình thức Open Access, và được xuất bản bởi Nhà xuất bản Springer.

Tạp chí JOURNAL OF SCIENCE-ADVANCED MATERIALS AND DEVICES (ISSN: 2468-2284, E-ISSN: 2468-2179), của Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng được xếp trong danh mục ESCI, xuất bản hàng quý (4 số/năm).

Hai tạp chí toán học gồm VIETNAM JOURNAL OF MATHEMATICS (ISSN: 2305-221X, E-ISSN: 2305-2228) và CTA MATHEMATICA VIETNAMICA (ISSN: 0251-4184, E-ISSN: 2315-4144), thực chất đều của Springer ở Singapore, cũng được xếp trong danh mục ESCI, xuất bản hàng quý (4 số/năm).

Bên cạnh đó, trong một số danh mục mang tính chuyên ngành hơn của Web of Science, có xuất hiện một số tạp chí của Việt Nam như một sự “chuẩn bị” để gia nhập chính thức danh mục SCIE sau này.

Ví dụ, trong Danh mục ZOOLOGICAL RECORD:

TAP CHI SINH HOC (ISSN: 0866-7160), Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam

BIRDLIFE INTERNATIONAL VIETNAM PROGRAMME CONSERVATION REPORT, của Tổ chức BIRDLIFE INT VIETNAM PROG tại Hà Nội.

12 Tạp chí Việt Nam được xếp vào hệ thống trích dẫn ASEAN

Từ 2015-2019, đã có 12 Tạp chí Việt Nam được xếp vào danh mục tạp chí thuộc hệ thống ACI (ASEAN Citation Index) – hệ thống trích dẫn ASEAN. Số lượng này còn khá khiêm tốn trong tổng số 587 tạp chí trong danh mục ACI.

Số lượng tạp chí thuộc danh mục ACI của các nước ASEAN
Brunei
(1 Tạp chí
Cambodia
(2 Tạp chí)
Indonesia
(207 Tạp chí)
Malaysia
(119 Tạp chí)
Myanmar
(1 Tạp chí)
Philippines
(46 Tạp chí)
Singapore
(8 Tạp chí)
Thailand
(191 Tạp chí)
Vietnam
(12 Tạp chí)
Danh sách tạp chí Việt Nam thuộc danh mục ACI
Print-ISSNE-ISSNTên tạp chí (tiếng Anh)Tên tạp chí gốc (tiếng địa phương)Quốc giaNăm
2525-2461Vietnam Journal of Science, Technology and EngineeringVietnam2018
0866-71360866-7136Vietnam Journal of MechanicsVietnam2018
2475-18392475-1847Journal of Information and TelecommunicationVietnam2018
0866-7187Vietnam Journal of Earth SciencesVietnam2017
2525-2518Vietnam Journal of Science and TechnologyTạp chí Khoa học và Công nghệVietnam2017
0866-787XDalat University Journal of ScienceTạp chí Khoa học Đại học Đà LạtVietnam2017
2198-4093Biomedical Research and TherapyVietnam2016
1859-0020Journal of Economics and DevelopmentVietnam2015
2615-91122515-964XJournal of Asian Business and Economic StudiesVietnam2015
0868-3166Communications in PhysicsVietnam2019
1859-22442588-123XJournal of Advanced Engineering and ComputationVietnam2019
2196-88882196-8896Vietnam Journal of Computer ScienceVietnam2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: