Trong bóng cây – Thơ Cao La Tứ Hải

Gió thơm cây
Tình nồng đất
Ngụm trà say
Quê chân chất

Ai tha phương
Như cái cây
Bóng cao, thấp
Lá rụng gốc

Hút theo ngọn
Gió thổi bay
Đi đó đây
Lòng tay Phật

Cao La Tứ Hải
22/9/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: