Tháng mười thèm bay – Thơ Cao La Tứ Hải


(Viết cho những ngày ốm tháng mười)

Tháng mười thu gầy
Nắng chôn vườn cũ
Hoa rơi lá rủ
Trời gom góp mây

Ngựa hoang bỏ núi
Đồng hoang bỏ cây
Ta thôi mộng cũ
Tháng mười thèm bay

Đôi cánh giăng mây
Đôi chân vớt nắng
Cái đầu lạnh băng
Con tim vơi đầy

Tháng mười thèm bay
Tới miền sửng sốt
Chỉ mang theo gậy
Chống đỡ linh hồn

Nghe đông ải bắc
Lá rít heo may
Mặt trời còn mọc
Tháng mười thèm bay

Cao La Tứ Hải
17/10/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: