Hôm nay 29/2/2020: Tại sao chúng ta cần năm nhuận?

Chúc mừng năm nhuận!
Năm 2020 là một năm nhuận, một năm dài 366 ngày. Cứ sau bốn năm, chúng ta lại có thêm một ngày, ngày 29 tháng 2, vào lịch của chúng ta. Những ngày thêm này – được gọi là ngày nhuận – giúp đồng bộ hóa lịch do con người tạo ra với quỹ đạo Trái đất quanh mặt trời và thực tế của các mùa. Tại sao chúng ta cần chúng? Đó là do quỹ đạo Trái đất quanh mặt trời, mất khoảng 365,25 ngày. Nó có nghĩa là 0,25 tạo ra nhu cầu cho một năm nhuận cứ sau bốn năm.

Trong những năm không có bước nhảy vọt, còn gọi là những năm phổ biến – như năm 2019 – lịch không có tính đến một phần tư của một ngày thực sự mà Trái đất yêu cầu để hoàn thành một quỹ đạo quanh mặt trời. Về bản chất, năm dương lịch, là một tạo tác của con người, nhanh hơn năm mặt trời thực tế, hoặc năm được xác định bởi chuyển động hành tinh của chúng ta trong không gian.
Theo thời gian và không có sự điều chỉnh, năm dương lịch sẽ trôi đi từ năm mặt trời và sự trôi này sẽ tăng lên nhanh chóng. Ví dụ, nếu không sửa, năm dương lịch sẽ mất khoảng một ngày sau bốn năm. Nó đã được nghỉ khoảng 25 ngày sau 100 năm. Bạn có thể thấy rằng, nếu thậm chí nhiều thời gian hơn đã trôi qua mà không có năm nhuận như một sự điều chỉnh lịch, cuối cùng tháng hai sẽ là một tháng mùa hè ở Bắc bán cầu.

Kỷ niệm năm nhuận? Hãy dành một chút thời gian để cảm ơn Christopher Clavius ​​(1538-1612). Nhà toán học và thiên văn học người Đức này đã tìm ra cách và nơi để đặt chúng trong lịch Gregory. Ảnh: Wikimedia Commons.

Trong những năm nhuận, một ngày nhuận được thêm vào lịch để làm chậm và đồng bộ hóa năm dương lịch với các mùa. Ngày nhuận lần đầu tiên được thêm vào Lịch Julius vào năm 46 trước Công nguyên của Julius Caesar theo lời khuyên của Sosigenes, một nhà thiên văn học người Alexandria.

Năm 1582, Giáo hoàng Gregory XIII đã sửa đổi lịch Julia bằng cách tạo ra lịch Gregory với sự hỗ trợ của Christopher Clavius, một nhà toán học và thiên văn học người Đức. Lịch Gregory tuyên bố thêm rằng không nên thêm ngày nhuận trong những năm kết thúc vào năm 00 00 trừ khi năm đó cũng chia hết cho 400. Điều chỉnh bổ sung này đã được thêm vào để ổn định lịch trong khoảng thời gian hàng ngàn năm và là cần thiết vì năm mặt trời thực tế là ít hơn 365,25 ngày. Trên thực tế, một năm mặt trời xảy ra trong khoảng thời gian 365.2422 ngày.

Do đó, theo các quy tắc được quy định trong lịch Gregory, năm nhuận đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra trong những năm sau:
1600 1604 1608 1612 1616 1620 1624 1628 1632 1636 1640 1644 1648 1652 1656 1660 1664 1668 1672 1676 1680 1684 1688 1692 1696 1704 1708 1712 1716 1720 17 17 17 1808 1812 1816 1820 1824 1828 1832 1836 1840 1844 1848 1852 1856 1860 1864 1868 1872 1876 1880 1884 1888 1892 1896 1904 1908 1912 1916 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1919 1919 2012 2016 2020 2024 2028 2032 2036 2040 2044 2048 2052 2056 2060 2064 2068 2072 2076 2080 2084 2088 2092 2096 2104 2108 2112 2116 2120 2124 2128 2132 2136 2140 2144 2148 2152.

Lưu ý rằng năm 2000 là một năm nhuận vì nó chia hết cho 400, nhưng năm 1900 không phải là năm nhuận.

Từ năm 1582, lịch Gregory (còn gọi là Tây lịch, Công lịch, Dương lịch) đã dần dần được áp dụng như một tiêu chuẩn quốc tế ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Nhìn về mặt trời ở phía trên chân trời từ Quỹ đạo của Trái đất. Ảnh: NASA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: