Tin nhắn của Thủ tướng

Ngày 22/3/2020, thế giới đã có hơn 300 ngàn người nhiễm COVID-19, hơn 13 ngàn người tử vong, còn Việt Nam cũng đã có hơn 100 ca nhiễm nhưng chưa có ai phải chết. Lần đầu tiên trong đời nhận được tin nhắn của một người lãnh đạo đất nước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Để phòng chống Covid-19, đề nghị người dân tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế. Người trên 60 tuổi hãy ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác. Đeo khẩu trang khi ra ngoài và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Tăng cường dinh dưỡng, tập luyện, nâng cao sức khỏe. Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh.

Liền vội viết mấy dòng thơ ngay trong đêm.

Tin nhắn của Thủ tướng

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Đề nghị người dân tuân thủ cách ly
Ở nhà – yêu nước ai bì
Khẩu trang đeo kín những khi ra đường
Tay rửa sạch, sức tăng cường
Dân là chiến sỹ xã phường bình an

Tin nhắn Thủ tướng Việt Nam
Đọc sao gần gũi lạc quan trận này
Qua bao bom đạn xéo cày
Quyện tình cá nước quân đầy dân no

Áo trắng hiền hậu thơm tho
Sẵn sàng tiền tuyến xông pha cứu người
Áo xanh sung sức vui tươi
Công an, bộ đội ở nơi dân cần
Doanh nhân đỡ lấy khó khăn
Khoa học – thầm lặng, chuyên cần – thông tin
Chống dịch như chống ngoại xâm
Giặc nào thắng được đồng tâm đồng lòng

Thủ tướng nhắn nhủ yêu thương
Nhân dân tin tưởng bốn phương đồng hành
Đất nước lại nảy mầm xanh
Con đi học, mẹ đi thành mùa hoa

22/3/2020
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: