Tổ ấm bình an Tổ quốc hoà bình – Thơ Cao La Tứ Hải

Hãy đọc thơ khi chẳng biết làm gì
Yếu đuối quá phơi ruột gan ra đếm
Đau đớn quá từng ca nhiễm tăng thêm
Đất nước chạy đua cùng đại dịch

Hãy ngồi yên khi chẳng biết làm gì
Ngồi yên để cứu mình và cứu rỗi
Ngồi yên cho vi rút hết sinh sôi
Cho ngày mai ngày mai mới

Hãy lặng nghe khi chẳng biết làm gì
Nghe tiếng rửa tay của con giản dị
Nghe bác sỹ khổ vui từng nhịp thở
Nghe nhân gian san sẻ mỗi ngọt bùi

Hãy mở trái tim dù cách ly lá phổi
Trời xanh hơn thay máu đổi mùa
Thôi không giận người ghét ta đi nữa
Tổ ấm bình an Tổ quốc hoà bình

7/4/2020
Cao La Tứ Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: