Giới thiệu

Advertisements

Tôi là một người Việt Nam. Tôi đăng những bài viết tôi thấy thú vị và tự hào về Việt Nam. Vì vậy, Duy Post nói về tinh thần Việt Nam, nhất là về khoa học – công nghệ, giáo dục – xã hội, thi ca – nghệ thuật, du lịch – lịch sử, tinh thần bóng đá quốc gia, và tư duy biển.

Duy Post: Tinh thần Việt Nam!

Web: https://duypost.com

Facebook: https://www.facebook.com/duypost/

Twitter: https://www.twitter.com/duypost/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfN8hLWfF7KG80-kJw7uPLw

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/van-duy-nguyen-baa17540/

Instagram: https://www.instagram.com/duypost/

E-mail: caolanhatrang@gmail.com

Advertisements