Đà Nẵng và giấc mơ hoang

Advertisements Em ngồi đó chiều mưa bến hến Sơn Trà nhớ Biển Đông xa đến ngàn trùng Em tự hào thành phố xanh bình lặng Mỹ Khê gọi gió về cát mịn phủ hoang Ngũ Hành trời đất thênh thang Ai rũa đá hóa hòn non riêng mình? Em treo…

Advertisements