Khi chiếc lá nhuộm vàng thói quen phố bao sinh linh khởi tự khắp miền quê hẹn hai mươi thu tụ về Thủ đô phần phật Cột Cờ lấp lánh sao Khuê oai linh giang địa một ngàn năm tinh rồng thế hổ! (1) Khi chiếc lá nhuộm vàng thóiContinue Reading