Hội nghị NCKH Sinh viên trường DHNT 2010

Advertisements Tham luận: Tăng cường hiệu quả nghiên cứu khoa học sinh viên là một giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học Nguyễn Văn Duy, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường Trong năm học 2009-2010, có 1.400 sinh viên được trao giải thưởng…