TS Michael Packianather từ Trường Đại học Cardiff đến thăm và trao đổi học thuật tại Trường Đại học Nha Trang

Advertisements Ngay sau hội thảo lần thứ hai trong khuôn khổ dự án HAPIE (www.vuheie.org) do Hội đồng Anh tài trợ, TS. Michael Packianather, Đại học Cardiff, Anh đã được mời đến nói chuyện về “Sử dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến và trí tuệ nhân tạo trong…

Advertisements