5 trong 9 nữ học viên khóa 1 chương trình thạc sỹ Công nghệ sinh học (Thứ 3 và 4 từ trái qua phải: Huỳnh Thị Anh Bảo và Nguyễn Thị Quế Chi) Viện Công nghệ sinh học và Môi trường NTU đã bắt đầu tuyển sinh khóa đào tạoContinue Reading

Trong 2 đợt họp hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ (26/11/2015 và 9/3/2016), Viện Công nghệ sinh học và Môi trường đã tổ chức cho 8 học viên đầu tiên bảo vệ thành công luận văn của mình. Kết quả này đánh dấu bước phát triển mới trongContinue Reading