Bức thư đã nhận được chữ ký của 107 người đoạt giải Nobel là một phần của chiến dịch mang tên Support Precision Agriculture được tổ chức bởi Philip Sharp, người nhận giải Nobel Hòa bình trong lĩnh vực Sinh lý học và Richard Roberts, giám đốc khoa học của NewContinue Reading