38

Ta là sen xanh
Mọc giữa ao làng
Hoa lá cao sang
Rễ sâu bùn đất

Cuộc đời lấm láp
Ta mơ bầu trời
Ánh sáng trong vắt
Màu đất nâu đen

Ta là món hàng
Dán đầy nhãn mác
Giá trị chưa hết
Ai mua tùy duyên

Qua tuổi thanh niên
Chưa khôn đã bạc
Việc nhỏ chẳng hết
Việc lớn chưa sang

Ta đi hẹn duyên
Nàng thơ giữa chợ
Sao sáng giữa ngày
Tình say giữa mộng

Ta đi hẹn người
Tình thân chốn cũ
Tri kỷ cuối trời
Một dòng sông trôi

Từng hạt nước nhỏ
Sông gom phù sa
Nước tươi núi đỏ
Đồng xanh bao la

Cao La Tứ Hải
23/1/2019

Posted in Thơ | Tagged , | Leave a comment

Phục vụ cộng đồng

Một trong những nhiệm vụ của nhà khoa học là phục vụ cộng đồng, trong đó có phản biện xã hội. Nhỏ hơn nữa là phản biện khoa học cho cộng đồng khoa học.

Bản thân mình đang nhận lời mời phản biện cho một số tạp chí như Probiotics and Antimicrobial Proteins (Springer), International Journal of Probiotics and Prebiotics (New Century Health Publishers), Oncotarget (Impact Journals), Fish and Shellfish Immunology (Elsevier), Aquaculture Research (Wiley), Diseases of Aquatic Organisms (Inter-Research), International Journal of Biological Macromolecules (Elsevier), Brazilian Journal of Microbiology,….

Phản biện bài báo quốc tế luôn luôn tốn sức và luôn luôn không thù lao!

Bên cạnh tham gia trong Ban Biên tập tạp chí Khoa học công nghệ thủy sản của Trường Đại học Nha Trang, mới đây mình được mời tham gia Ban Biên tập cho tạp chí International Journal of Probiotics and Prebiotics – 1 trong 2 tạp chí ISI và Scopus uy tín chuyên về Probiotics. Trách nhiệm phản biện lại càng nhiều hơn.

Editorial Board Member, IJPP.png

Khi lương đủ ăn như các giáo sư nước ngoài, phản biện đã là một trách nhiệm tốn nhiều công sức. Sống bằng lương ở Việt Nam mà nhận phản biện mỗi tháng chỉ cần khoảng 2 bài báo quốc tế thôi thì cũng chẳng khác nào “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Đúng là “phục vụ cộng đồng” thật!

Posted in Khoa học | Leave a comment

Ngày sang

Đói lòng lát bánh tuổi thơ
Nhâm nhi chút đắng lòng trơ vị đời
Nắng hừng óng ánh sóng bơi
Ngày sang thơm ngát đầy vơi sóng tình

12/11/2018
Cao La Tứ Hải

Posted in Thơ | Tagged | Leave a comment