Monthly Archives: Tháng Một 2011

Tết

Tết trong tuyết   Tết trong tuyết thấm tình quê tổ tiên về trên bàn thờ là những con người khai tên cho đất khai tên cho những người khai tên cho tôi tết trong tuyết câu đối đỏ bánh … Continue reading

Posted in Bài thơ | Tagged | 1 Comment

Hội nghị NCKH Sinh viên trường DHNT 2010

Tham luận: Tăng cường hiệu quả nghiên cứu khoa học sinh viên là một giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học Nguyễn Văn Duy, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường Trong năm học … Continue reading

Posted in Khoa học | Tagged , , , , , , | 1 Comment