Monthly Archives: Tháng Một 2012

Hai bài thơ từ Tam Đảo

Hai bài thơ đều viết từ Tam Đảo, nhưng một khi là sinh viên đi thực tập giáo trình, một khi là giảng viên đi dự Hội thảo, một là nỗi nhớ về đồng bằng sông Hồng một là nỗi … Continue reading

Posted in Bài thơ | Tagged , | 1 Comment